SERVEI D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR

“Si voleu el bé dels vostres fills, haureu de voler el vostre. De fet, si canvieu, també ells canviaran. Pensant en el seu futur,
heu d’oblidar-los per un temps i pensar en vosaltres mateixos… Només coneixent-nos a nosaltres mateixos podem veure als altres”.

G.I.Gurdjieff


Què és l'Acompanyament familiar ?

Servei d'acompanyament familiar, ajuda, resolució de problemes i conflictes per a pares, nens i adolescents, en acompanyament respectuós a Barcelona i Girona.

Dins l’espai d’acompanyament familiar oferim diversos serveis i recursos, la finalitat dels quals és atendre a totes aquelles famílies que us trobeu davant de reptes i dificultats a l’hora d’acompanyar als vostres fills i filles. Així com, acompanyar a infants i adolescents que presenten dificultats derivades de circumstàncies familiars o de l’entorn. L’enfocament del servei es basa en la sistèmica, la gestalt i l’acompanyament respectuós a la infància.

Els serveis que oferim són:

Sessions individuals d’acompanyament familiar

Sessions dirigides a mares, pares i cuidadors principals on rebre acompanyament, orientació i assessorament sobre les dificultats i dubtes que us sorgeixen en el vostre dia a dia a l’hora d’acompanyar als vostres infants i adolescents: Com i quan he de posar límits? Com acompanyo les emocions i gestiono les meves? Com puc acompanyar i gestionar els conflictes? Com em puc comunicar i relacionar de manera més sana i respectuosa amb els infants i adolescents?

Un espai on poder adquirir nous recursos i aprenentatges, resoldre dubtes i rebaixar la por i l’angoixa.

Grups d’acompanyament familiar

Espai grupal per a famílies, on treballem a partir de posar en comú els dubtes i les dificultats que us sorgeixen durant l’exercici de la vostra maternitat i paternitat: acompanyament emocional, vinculació, gestió de conflictes i agressivitat, límits, comunicació, sexualitat…

Un espai on obtenir noves eines i recursos per acompanyar als vostres fills i filles, aprendre els uns dels altres, en un entorn segur i d’aprenentatge compartit, que facilita  percebre la pròpia realitat familiar des d’una mirada més amplia i tranquil·litzadora.

El grup promou la cura i el benestar de la família, així com, l’autoconeixement i el treball personal.

Mediació Familiar Transformativa

A les sessions de mediació familiar transformativa, us acompanyem perquè les persones que us trobeu en una situació de conflicte familiar pugueu trobar noves estratègies de resolució de conflictes que us possibilitin arribar a acords comuns, que preservin les vostres relacions personals i vincles afectius. Obre noves vies de comunicació, que possibiliten el canvi i el creixement personal.

Les situacions de conflicte que atenem tenen a veure amb el sistema familiar: processos de separació de parella, guarda i custòdia dels fills, règim de visites, conflictes entre pares i fills adolescents, conflictes entre germans, conflictes de comunicació, etc.

Acompanyament emocional a infants i adolescents

Sessions d’acompanyament emocional per a adolescents

Es tracta d’un espai d’atenció individual per adolescents que presenten dificultats de gestió emocional, gestió de la frustració, límits, hàbits, control d’impulsos, dificultats de relació amb els adults i els seus iguals... derivades de circumstàncies familiars i/o de l’entorn i que poden estar alterant l’equilibri emocional de l’adolescent i la seva família.

Treballem a partir de tècniques gestàltiques, el joc lliure, l’expressió creativa amb tècniques d’artteràpia que permeten als adolescents prendre consciència de les seves emocions i obtenir nous recursos per a gestionar-les, permetent un reequilibri de la seva salut emocional.

Dirigit a adolescents d’11 a 18 anys.

Espai de Joc i acompanyament emocional per a infants

L’espai de joc està pensat per a infants d’entre 3 i 10 anys que presenten dificultats emocionals, de relació, d’hàbits, de límits… i necessiten un espai de contenció i acompanyament per a poder expressar el seu camp emocional de manera espontània, a través dels seus llenguatges (l’art, el moviment, la creativitat…) i expressió natural (el joc lliure).

Aquest espai de joc i expressió permet que l’infant pugui restablir el seu equilibri emocional de manera respectuosa, sense forçar els seus ritmes i processos.