Servei d’Assessorament Pedagògic

“Obrir-nos al nen i als seus processos es converteix, al mateix temps,
en una oportunitat per apropar-nos al secret de la nostra pròpia vida”. Rebeca Wild


Què és l'Asessorament pedagògic?

Assessorament pedagògic, dirigit a projectes socioeducatius que vulguin acostar-se al marc de les noves pedagogies i l’acompanyament respectuós.

Procés d’acompanyament i assessorament dirigit a centres educatius que estigueu interessats en introduir-vos en la mirada de l’educació viva i activa, l’acompanyament respectuós i la pedagogia sistèmica (noves pedagogies) i necessiteu obtenir eines i recursos per a un canvi pedagògic.

Alhora que assessorem a projectes d’educació viva i activa i d’educació lliure que vulgueu millorar, revisar, replantejar-vos... aspectes pedagògics i d’acompanyament als infants i necessiteu d’un suport i mirada externa.

La nostra manera de treballar us permet als professionals i centres apropar-vos a un nou paradigma educatiu respectant els punts de partida i els recursos existents.

Els serveis que oferim són:

Assessorament individualitzat

Procés d’acompanyament i assessorament dirigit a centres educatius, escoletes que estigueu interessats en introduir a la vostra metodologia i/o millorar principis de les noves pedagogies tan a nivell metodològic (espais i racons, materials…) com a nivell d’acompanyament als infants (aprenentatge, emocionalitat…).  Acompanyem per a que trobeu quin és el vostre ritme de canvi, conèixer quines són les vostres potencialitats i mancances per poder avançar cap a una transformació educativa. La característica principal de l’assessorament pedagògic és que implica una activitat de cooperació i treball conjunt entre l’assessora i l’equip.

El procés d’assessorament ofereix diverses opcions de treball depenent de les necessitats de cada projecte:

 • Observacions a l’espai.
 • Trobades personalitzades amb l’equip.
 • Tallers i formacions a mida.

 

Sessions a convenir amb cada centre.

Formació “Introducció a l’acompanyament respectuós a la infància 3-6” 

La formació ofereix recursos pedagògics a tots aquells centres educatius, escoletes, professionals... que estigueu interessats en la mirada de l’acompanyament respectuós a la infància i vulgueu introduir-vos en aquesta forma d’acompanyar.

Mitjançant la integració teoricopràctica dels continguts es podrà aprofundir sobre els següents temes: les bases de l’acompanyament respectuós a la infància, les etapes de desenvolupament i necessitats bàsiques infantils, l’acompanyament emocional i l’aprenentatge actiu i vivencial.

Formació que preveu un mòdul fix (de 8 hores en total, repartides en 4 sessions de dues hores) i 9 mòduls optatius (de 2 hores cadascun).

L’estructura de la formació (periodicitat i sessions) s’adapta a les necessitats de cada centre.

Tallers i xerrades

Dirigits a centres educatius, entitats i institucions de l’àmbit socioeducatiu que vulguin obtenir recursos educatius. Permeten la introducció a temes concrets de l’acompanyament als infants i adolescents des de la mirada de les noves pedagogies. La metodologia que seguim facilita l’aprenentatge i la integració teoricopràctica dels continguts treballats a les sessions, atès que treballem a partir d’un format vivencial i experiencial.

 

Temàtiques concretes:

 • Introducció a l’acompanyament respectuós.
 • Etapes de desenvolupament i necessitats bàsiques.
 • Acompanyament emocional.
 • Aprenentatge actiu i vivencial.
 • Límits, llibertats i normes.
 • Vinculació i pertinença.
 • Autonomia i autorregulació.
 • Comunicació.
 • Interacció lúdica, importància del joc.
 • Conflictes i agressivitat.
 • Introducció a la mirada sistèmica en l’educació.
 • Sexualitat infantil.
 • Les adaptacions.
 • El paper de l’adult.
 • El nen/a interior.
 • Indicadors de risc i mirada sistèmica.
 • Transmissió del patró intergeneracional.