Glossari

Acompanyament respectuós: Model d’acompanyament que parteix del respecte als processos de creixement i desenvolupament dels infants, en convivència amb les necessitats dels adults. En aquest model es fa essencial conèixer i aprofundir en les fases de desenvolupament per a poder acompanyar de manera més conscient a la infància.

Criança ecològica: Intervenció preventiva dins de la praxi de "L'ecologia de sistemes humans" proposta de Xavier Serrano i la "Escuela Española de Terapia Reichiana". Model que sorgeix de la teoria i practica creada per Wilhelm Reich (deixeble de Freud, figura inquieta i provocadora en l'àmbit de la psicoanàlisi i del pensament contemporani) que proposa un canvi qualitatiu en la manera de relacionar-nos amb els nadons, infants i adolescents. L’objectiu és facilitar l’articulació de persones saludables partint de principis com l’autoregulació, la confiança en l’instint, el moviment lliure i espontani, la llibertat, l’amor i el plaer. Ajuda a prevenir la formació d’una cuirassa rígida, facilita el vincle i l’aferrament, facilita els processos de regulació vital...

Pedagogia sistèmica: La pedagogia sistèmica permet tenir una mirada més profunda del nostre entorn. Contribueix a humanitzar l’educació integrant la part emocional amb la racional, a dignificar la identitat de les persones i les seves arrels, a enfortir els vincles existents i donar un lloc a totes les persones que formen part d’un sistema. Aquesta mirada genera un clima positiu de treball on totes les persones que en formen part puguin sentir-se en confiança, acollides, respectades, reconegudes, agraïdes… i des d’aquí poder desenvolupar al màxim les seves potencialitats. La pedagogía sistèmica es basa en els principis de Bert Hellinger i el treball amb les constel·lacions familiars. Aquesta mirada prenen forma a nivell pedagògic gràcies a les aportacions de Marianne Franke i l’Angélica Olvera. CreaEspai es basa en el treball dut a terme per la Mercè Traveset i el Carles Parellada, representants d’aquesta visió a Catalunya.

Educació viva i Activa: L’educació viva i activa té com a objectiu principal respectar la naturalesa pròpia de l’infant, per això es respecten les seves necessitats bàsiques (protecció, vinculació, autonomia, autoregulació, moviment…) per a garantir un creixement saludable. Aquests projectes es basen en la creació d’espais preparats que contemplen l’ample ventall de necessitats i interessos que tenen els infants d’una determinada edat i així potenciar l’aprenentatge actiu i vivencial. Una altra base és l’acompanyament emocional i el respecte cap a l’infant.