Núria Gros

Trajectòria vital i professional

nuria-gros-assessorament-educatiu-acompanyament-familiar-serveis-socioeducatius-barcelona-red

Vaig iniciar el meu camí professional dins el món de l’educació social però ràpidament vaig descobrir que la meva vocació es dirigia cap a la pedagogia i la descoberta de les diferents pedagogies existents.

Després de diverses experiències dins l’acompanyament a la infància, primer des de la Pedagogia Montessori i posteriorment dins el marc de l’educació lliure. Actualment assessoro projectes socioeducatius i famílies que vulguin acostar-se al marc de l’acompanyament respectuós.

L’experiència d’acompanyar la infància des de l’acceptació i el respecte m’ha requerit un treball d’autoconeixement i aprofundiment personal que m’ha ajudat a estar més present i disponible. El contacte amb els infants m’ha permès autoobservar el meu propi procés de criança i créixer a nivell personal.

L’aspecte que més m’agrada de la meva professió és “Créixer mentre acompanyo a créixer”. Per això, entenc la meva feina des d’un sentit bidireccional: donar i rebre, ja que qualsevol tasca que impliqui el contacte amb l’altre, sigui adult o infant, comporta aquest tipus de relació.

La meva voluntat principal és propiciar espais on tant els infants com els adults puguin trobar el seu lloc, sentir-se acceptats i respectats i on l’experiència i l’espai comú permeti el desenvolupament genuí de cada una de les persones.

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

 

*Ver más información en Linkedin

*Descarregar CV en PDF

PDF-download-icon