Servei de suport, supervisió i cura per a professionals

Servei de supervisió, suport tècnic i gestió emocional que promou l'autocura, la millora de coneixements i competències professionals.

Espai que promou l’autoconeixement i la gestió emocional, permetent recuperar la confiança en els propis recursos i incorporar-ne de nous, actuant a nivell preventiu de l’esgotament professional, burnout

A les sessions us acompanyem a explorar i analitzar situacions i casos concrets derivats de la vostra esfera professional, posant consciència i atenció a l’esfera emocional, per ampliar la mirada sobre aquells aspectes personals que us poden estar interferint en el desenvolupament de la vostra tasca professional i en la vostra salut emocional.

Espai d’acompanyament, revisió i suport a la tasca que promou la millora de coneixements i competències professionals, que permeten analitzar, sistematitzar i millorar les metodologies de treball i cercar noves estratègies d’intervenció més efectives.


 

Dirigit a professionals de la relació amb la infància, l’adolescència i les famílies: mestres, professors, pedagogs, educadors socials, treballadors socials, mediadors, integradors socials, monitors...

 

Beneficis:

 • Té caràcter preventiu i reparador i els seus efectes són terapèutics.
 • Promou l’autocura professional, l’autoconeixement i la gestió emocional, actuant preventivament sobre l’esgotament professional (burnout).
 • Promou nous coneixements, habilitats competències professionals que reverteixen de manera molt positiva en la tasca professional i en la salut emocional.
 • Possibilita generar noves alternatives d’intervenció social i educativa.
 • Ajuda a sortir de la queixa i a reformular-la de manera més creativa i eficaç.
 • Permet expressar-se lliurement i sentir-se escoltat sense judici, atès que es dóna en un espai de contenció, seguretat i confidencialitat.  

 

Com funciona?

Oferim tres modalitats de treball en funció de la vostra necessitat i preferència com a professionals:

 • Sessions individuals (sessions a convenir).

 • Sessions grupals (consulta dates i horaris):
  - Grup per a mestres i professors.
  - Grup per a professionals de l’àmbit socioeducatiu.
 • Supervisió Institucional i d’equips professionals (sessions a convenir amb cada centre).

 

Enllaços relacionats

Espai d’acompanyament, revisió i suport per a mestres i professors linkat a enllaç blog: www.creaespai.org

Espai grupal de suport, supervisió i cura per a professionals linkat a blog: www.creaespai.org

Article: Estratègies de gestió emocional per a mestres i professors linkat a blog: www.creaespai.org

Article: La relació d’ajuda: vincle, vulnerabilitat i autocura linkat a blog: www.creaespai.org